Metodinė–praktinė savaitė „Muzikos meno sklaida ir aktualijos“ II d. Seminaras „Akustinio skambesio paieškos“ – D.salė

Metodinė–praktinė savaitė „Muzikos meno sklaida ir aktualijos“ II d. Seminaras „Akustinio skambesio paieškos“ - D.salė