Chorinio dain. mokinių fortepijono dalyko koncertas „Kartą žiemos vakarą...“ - D. salė

Mokyklos baigimo pažymėjimų absloventams įteikimas - Vilniaus Rotušė