Pradinio muzikinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimo šventė - D. salė

Mokyt. V. Česaitienės projektas „Kaip mums sekasi?“ I koncertas „Ruduo“ - Zoom platforma