Koncertas „Muzikinės išdaigos“, dalyvauja II instrum. mokiniai - D. salė

Mokytojo V. Umbraso atvira pamoka ,,Darbo su akordeonų orkestru specifika" - 116 kl.