Mokytojų L. Bartosevič ir A. Dainienės mokinių koncertas „Šventinis atvirukas“ - D. salė

Mokytojos I. Lošakevičienės „II - III klasių akordeonistų konkursas“ - Kamerinė salė - 116