II kl. fortepijono mokinių lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas - D. salė

Mokytojos L. Bartosevič mokinių koncertas „Tau, mano mamyte“ - 116 kl.