Chorinio dain. fortepijono dalyko 7 kl. mokinių baigiamasis egzaminas - D.salė

Mokytojos M. Ignatavičienės mokinių koncertas „Pavasario melodijos“ - 116 kl.