„Atsisveikinimo koncertas“ - dalyvauja fortepijono metod. gr. absolventai - D. salė

Mokytojos V. Butkauskienės mokinių koncertas „Už rankos saulės spindulį paimkim“ - D. salė