E. Juciūtės metod. pranešimas „Fleitos vibrato: įtaka meninei raiškai ir interpretacijai“ - 112 kl.

Mokytojų A. Liasienės ir S. Bulygo mokinių koncertas „Pavasario mozaika“ - S. Vainiūno namai