Solfedžio VII kl. mokinių egzaminas (raštu) - 210, 309 klasės

Mokytojų L. Bartosevič ir A. Preikšaitės mokinių kalėdinis koncertas - D. salė