Metodinių grupių susirinkimai - D. salė

N. Puišytės atvira pamoka „Kokybiškas pamokos planavimas” - 105 kl.