Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimo šventė - D. salė

Repeticija festivalio „Šeimyninis muzikavimo džiaugsmas“ - D.salė