Solinio dainavimo 7 kl. mokinių baigiamasis egzaminas - 116 kl.

Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų koncerto „Muzika Tau...“ generalinė repeticija - D. salė