Muzikinio ugdymo gabių mokinių modulio techninė įskaita - 116 kl.

Solinio dainavimo 7 kl. mokinių baigiamasis egzaminas - 116 kl.