Solinio ir ansambl. dainav. metod. gr. projektas „Muzikinė popietė. Koncertas–susitikimas su kompozitoriumi G.Kuprevičiumi“ – D.salė

Solinio ir ansambl. dainav. metod. gr. projektas „Muzikinė popietė. Koncertas–susitikimas su kompozitoriumi G.Kuprevičiumi“ - D.salė