Solinio ir ansamblinio dainavimo metod. gr. koncertas „Dainų pavasaris” – A.Mickevičiaus viešoji biblioteka

Solinio ir ansamblinio dainavimo metod. gr. koncertas „Dainų pavasaris” - A.Mickevičiaus viešoji biblioteka