Solinio ir ansamblinio dainavimo metod. gr. mokinių koncertas „Sveikinu mamą” – D.salė

Solinio ir ansamblinio dainavimo metod. gr. mokinių koncertas „Sveikinu mamą” - D.salė