III klasės chorinio dainavimo dalyko mokinių tėvelių susirinkimas - 310 kl.

VAMM mokinių kalėdinis koncertas - Antavilių pensionatas, Antavilių g. 11