Solfedžio baigiamasis egzaminas žodžiu - 210 kl.

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos kalėdinis koncertas „Kino teatre“ - D. salė