Choro „Šypsena“ ir mergaičių choro „DIXI“ koncertas

2019 m. gegužės 12 d. 12.00 val.

Šv. Kazimiero bažnyčia (Didžioji g. 34) –