Baigimo pažymėjimų įteikimas

Pradinio muzikinio ugdymo pažymėjimai (už IV-tą klasę) bus įteikiami
2021 m. spalio 1 d.
Mokyklos baigimo pažymėjimai bus įteikiami 2021 m. rugpjūčio 28 d. 11 val. (vieta dar bus tikslinama).