Keičiamas rudens atostogų laikas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1924 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo, mokykloje keičiamas rudens atostogų laikas.

Rudens atostogos – nuo 2021 m. lapkričio 3 d. iki lapkričio 9 d.