Jaunųjų dirigentų koncertas

Gegužės 18 d. mokyklos Didžiojoje salėje vyko „Jaunųjų dirigentų koncertas“. Koncerte dainavo trys mokyklos chorai: Jaunučių choras „Ri dig do“ (vadovė I. Račkauskienė), Jaunių choras „Šypsena“ (vadovas V. Ruzgys) ir Jaunių choras „Gaida“ (vadovė L. Tomkevičienė).
Chorams dirigavo mūsų mokyklos VII kl. chorinio dainavimo dalyko absolventai, kuriuos paruošė mokytojai
V. Ruzgys ir M. Jankūnas.
Koncerto svečias – buvęs mokyklos chorinio dainavimo ir dirigavimo mokytojas Petras Puošiūnas, kuris nudžiugo staigmena – kartu atsivedė ir buvusius mokyklos mokinius. Džiugu, kad mokytojai ir mokiniai prisimena mūsų mokyklą, net jei joje nebemoko arba nebesimoko!
Absolventai puikiu dirigavimu, dainavimu, gražiais žodžiais ir gėlėmis pasveikino savo mokytojus!