Diplomų įteikimo šventė

Vakar, birželio 1 dieną, įteikdami mokyklos baigimo diplomus, išlydėjome mokyklos absolventus!
Šiais metais mūsų mokyklą baigė 93 mokiniai. Diplomų įteikimo šventė prasidėjo nuo koncerto, kuriame grojo ir dainavo absolventai, mokiniai sveikino mokytojus bei dėkojo jiems už rūpestį ir meilę. Kai kurie mokiniai ir toliau tęs mokslą mūsų mokykloje, kai kurie pasirinks ne muzikos kelią, bet tikimės, kad išsilavinimas, kurį jie įgijo mūsų mokykloje bus naudingas.