Naujai priimti mokiniai

Skelbiame priėmimo komisijos nutarimu į mūsų mokyklą 2022-2023 mokslo metams
PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠĄ (numeriais).

Priimtų mokinių tėvai (globėjai) rugpjūčio 29-31 dienomis atvyksta pasirašyti sutarties ir kartu raštinės vedėjai pristato vaiko gimimo liudijimo kopiją bei nedidelę nuotrauką.