Keičiasi mokesčio už ugdymą mokėjimo lengvatos

Informuojame Jus, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas. Susipažinti su patvirtintu mokesčio nustatymo tvarkos aprašu galite paspaudę šią nuorodą.

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

  • Dviems ugdytiniams iš vienos šeimos, lankantiems Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklas, 75% dydžio mokestis už ugdymą nebetaikomas. 
  • Jei trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas), pateikus tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam ugdytiniui taikomas 50% dydžio mokestis už ugdymą.

→ Prašymas dėl 50% dydžio mokesčio taikymo

Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami:

  • Ugdytiniai iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • Be tėvų globos likę ugdytiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu), neįgalūs ugdytiniai, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  • Socialinę paramą gaunantiems ugdytiniams nustatomas lengvatinis 10,00 Eur per mėnesį mokestis.

 

UGDYMO ĮKAINIAI:

Ugdymo programos pavadinimas   

 

Paslaugos kaina (Eur) per mėnesį
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose   

 

25,00
Ankstyvojo ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose   

 

15,00
Kryptingo muzikinio ugdymo programa   

 

25,00
Suaugusiųjų ugdymo programa muzikos ir meno mokyklose   

 

60,00