Koncertas „Iš Baroko muzikos lobyno…“

Vasario 24 d. mūsų mokyklos Didžiojoje salėje vyko fortepijono metodinės grupės V klasės mokinių ir jų draugų koncertas „Iš Baroko muzikos lobyno…“. Koncerto metu mokiniai atliko iškilaus baroko kompozitoriaus J. S. Bacho preliudus, fugas, arijas, menuetus, taip pat skambėjo ir kitų to laikmečio autorių – K. Ph. E. Bacho, F. A. Boieldieu, T. Albinoni, D. Zipoli, D. Skarlati, J. Pachelbelio ir J. Hässlerio fortepijoniniai kūriniai. Renginio pradžioje Šeškinės pradinės mokyklos renesanso šokių kolektyvas „Arcus“ (vadovė Daiva Bagdonienė) supažindino publiką su renesanso laikotarpio grakščia choreografija ir spalvingais senoviniais kostiumais. Ansamblis scenoje atliko tokius šokius, kaip Tourdion, Penketukų Branlis, Alemanda, Skalbėjų-žirnių branlis ir Anello.
Koncertą vedė ir prasmingas J. S. Bacho sentencijas apie muziką skaitė Aušra Liasienė. Meninius barokinės architektūros, skulptūros, kompozitorių portretų ir senovinių šokių vaizdinius demonstravo bei pasakojimus apie baroko epochos stilių, kompozitorių kūrybinį braižą skaitė muzikos istorijos mokytoja Brigita Jurkonytė. Dėkojame ir kitiems koncerto organizatoriams – mokytojams Jelenai Alymovai, Tatjanai Alymovai, Arūnui Rakšniui, Vidai Čojienei, visiems atlikėjams bei juos paruošusiems pedagogams už nuoširdų muzikavimą bei sukurtą didingą ir iškilmingą barokinę nuotaiką. → Koncerto albumas