Priimtų mokinių sąrašas

Skelbiame priėmimo komisijos nutarimu į Vilniaus Algirdo muzikos mokyklą

2023-2024 mokslo metams

PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠĄ (numeriais).

Priimtų mokinių tėvai (globėjai) rugpjūčio 28-31 dienomis atvyksta pasirašyti sutarties ir kartu raštinės vedėjai

pristato vaiko gimimo liudijimo kopiją bei nedidelę nuotrauką.