Priimtų mokinių sąrašas

Skelbiame priėmimo komisijos nutarimu į Vilniaus Algirdo muzikos mokyklą 2024-2025 mokslo metams

→ PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠĄ (numeriais).

Įstojusių mokinių tėvelių (globėjų, rūpintojų) prašome pasirašyti sutartį iki
2024 m. birželio 1 d.
Su savimi turėti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimą ir foto nuotrauką.

Raštinė dirba pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 val. iki 17 val. (II aukštas)
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į mokyklos administraciją 85233-24-14 arba el. paštu
algirdomm@gmail.com

Mokslo metų atidarymo šventė planuojama rugsėjo 2 dieną 16 val.