Jaunųjų dirigentų koncertas 2024

Tęsiant ilgalaikes tradicijas 2024 m. gegužės 22 d. įvyko kasmetinis ir visų chorinės muzikos mylėtojų labai laukiamas jaunųjų dirigentų koncertas! Visi nekantriai laukė dirigentų pasirodymo. Koncerte svečiavosi tėveliai, buvę absolventai ir mokytojai. Labai atsakinga ir nėra lengva stovėti prieš chorą – tavo mostą stebi dešimtys smalsių akučių, linki tau sėkmės ir kartu atliepia tavo muzikalumui.

Šių metų koncerte pasirodė 8 dirigentai: Jevlalija Varvinskaja, Ema Zubavičiūtė, Margarita Gustytė, Roberta Česnulaitytė, Gabrielė Jarmalaitė, Lukas Lengvenis, Austėja Golubovaitė ir Akvilė Pečiulytė. Juos dirigavimo paslapčių išmokė mokytojas Vydmantas Ruzgys. Visi dirigentai užtikrintai dirigavo, o ypač uždegančiai ir įtaigiai pasirodė Lukas Lengvenis. Jis, beje, yra šių metų dirigentų konkurso Tallat-Kelpšos konservatorijoje laureatas.

Scenoje skambėjo jaunučių choro „Ri dig do“ (vadovė I. Račkauskienė, koncertmeisterė V. Švedavičienė) ir jaunių choro „Gaida“(vadovė L. Tomkevičienė, chormeisterė M. Uleckienė, koncertmeisterė L. Shaposhnikova) balsai. 

Koncerto pradžioje pasirodęs choras „Ri dig do“ stebino išradingumu, buvo pakartotas nuostabus „Varlyčių šokis“ (Pepės daina). Jaunučiai jautriai atliepė dirigentų mostams.

7-8 klasių mokinių ansamblis (mokyt. L. Tomkevičienė ) su soliste Andrėja Rutkauskaite (mokyt. A. Lukaitė) jautriai atliko S. Petreikio dainą „Brolis“.

Choras „Gaida“ atliko 5-ias dainas. Šie metai ypatingi Lietuvos kultūrai, vyks jubiliejinė 100-mečio Dainų šventė, tad, choras „Gaida“ atliko ir dalį Dainų šventės repertuaro. Choras puikiai pasiruošęs, gerai intonavo ir ansambliavo, įdėmiai sekė dirigentus. Manau, kad moksleiviai pajuto dirigavimo jėgą ir svarbą, turėjo unikalią galimybę pasirodyti prieš savo draugus.

Koncerto finale visi aštuntokai atliko I. Mažuikaitės dainą „Muzika“: „Aš tavo ašaroj, juoke ir skausme, aš – Muzika, ar pažinai mane?“, „Taip, pažinome ir pamilome“, – sakė absolventai koncerto pabaigoje, įteikdami gėles ir originalius atvirukus su palinkėjimais visiems mokytojams.

Teksto autorė – Nerutė Šiliūtė.