2018-03-18

Foto

Mokyklos Kalėdiniu koncertu (2018 12 21) ramiai ir džiaugsmingai užveriame 2018-ųjų duris ir tiesiame kelią naujiems skambiems metams!
Pasidžiaukime šventinio koncerto akimirkomis …

 

 

 

 
2018 m. gruodžio 8 d. mokyklos Jaunių choras „Šypsena“ (vad. V. Ruzgys) pakvietė mokinių tėvelius į Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią prisiminti Advento laikotarpio tradicijas, jaukiai pasibūti ir paklausyti choro atliekamų giesmių.
 

 

 

 
 
Advento muzikos koncerte Šv. Ignoto bažnyčioje (2018 12 08) dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai, mergaičių choras „DIXI“ (vad. S. Meškauskienė), Karininkų Ramovės choras „Guostė“ (vad. G. Rastenytė).
 

 

 

 

Koncertas „Burtininko skrybėlė“ (2018 12 04) žavėjo vaikišku nuoširdumu, paslaptingumu ir paskleistais burtų kerais.
 

 

 

 

 

2018 m. lapkričio 30 d. koncerte „Kaip pavadinčiau aš“ netrūko šurmulio, susikaupimo ir fantazijos. Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos trečiokai skambino muzikines mįsles – programinius kūrinius, o žiūrovai ir solfedžio dalyko mokinių grupės kūrė joms pavadinimus.

 
 
 
 
 
 
Mokytojos Jolantos Stumbrienės solinio dainavimo mokiniai (koncertmeisteris J. Suchanovas) dalyvavo koncerte „Padėkime savo mažiesiems draugams“ Vilniaus Mokytojų namuose (2018 10 04). Renginyje, skirtame atkreipti visuomenės dėmesį į gyvūnų prieglaudose dirbančių žmonių pasiaukojimą, buvo pasakojama apie meilę ir užuojautą, apie žiaurumą ir cinizmą, apie žmogaus ir gyvūnų santykius bei gebėjimą gyventi kartu. Koncertas nedidele dalimi (koncerto metu aukoti pinigai gyvūnams) prisidėjo prie prieglaudos gyventojų gerovės.
 
Mokslo metų pradžios šventės akimirkos (2018 09 03).