D. Tareilytės-Juškienės atvira pamoka „Techniniai sunkumai ir jų sprendimo būdai S. Rachmaninovo preliude op.3 Nr.2 - 116 kl.

Chorinio dain. fortepijono dalyko 7 kl. mokinių baigiamasis egzaminas - D.salė