Užgavėnių šventė, dalyvauja R. Vilio mokiniai - Gamtininkų stotis, Džiaugsmo g. 44, Vilnius

Chorinio dain. fortepijono dalyko 7 kl. mokinių baigiamojo egzamino perklausa - D.salė