Chorinio dainavimo fortepijono dalyko III kl. mokinių koncertas „Linksmieji pirštukai“ -310 kl.

Chorinio dainavimo fortepijono dalyko III kl. mokinių koncertas „Linksmieji pirštukai“ -310 kl.