A. Dvorkino mokinių koncertas „Belaukiant Šv. Kalėdų“ - Kamerinė salė -116

Chorinio dainavimo fortepijono dalyko III kl. mokinių koncertas „Linksmieji pirštukai“ -310 kl.