Chorinio dainavimo fortepijono dalyko mokinių koncertas „Kalėdiniai sveikinimai“ – D. salė

Chorinio dainavimo fortepijono dalyko mokinių koncertas „Kalėdiniai sveikinimai“ - D. salė