chorinio dainavimo I klasės mokinių koncertas „Padainuosime dainelę“ – L/d. „Mažylis“

chorinio dainavimo I klasės mokinių koncertas „Padainuosime dainelę“ - L/d. „Mažylis"