Solfedžio metodinės grupės konkursas „Ritmas ir melodija“ – 208, 209, 309 kl.

Solfedžio metodinės grupės konkursas „Ritmas ir melodija“ - 208, 209, 309 kl.