Elektroninio dienyno „Tamo“ pradmenys individualių dalykų mokytojams - Zoom platforma

D. Tareilytės-Juškienės atvira pamoka „Pedalizacija Leono Povilaičio pjesėje - Nuojauta“ - 307 kl.