Elektroninio dienyno „Tamo“ pradmenys grupinių dalykų mokytojams - Zoom platforma

L. Jeriominos atvira pamoka „Pradinis mokymo etapas, mokomės naują kūrinį" - 303 kl.