Elektroninio dienyno „Tamo“ pradmenys grupinių dalykų mokytojams – Zoom platforma

Elektroninio dienyno „Tamo“ pradmenys grupinių dalykų mokytojams - Zoom platforma