Elektroninio dienyno „Tamo“ pradmenys individualių dalykų mokytojams – Zoom platforma

Elektroninio dienyno „Tamo“ pradmenys individualių dalykų mokytojams - Zoom platforma