Chorinio dain. fortepijono dalyko mokinių skaitymo iš lapo įskaita - 310 kl.

Mokytojos E. Juciūtės fleitos klasės mokinių koncertas - A. Mickevičiaus viešoji biblioteka