Chorinio dain. fortepijono dalyko I kl. mokinių koncertas „Muzikinė šypsenėlė“ - D. salė

Pučiamųjų grupės III-VI kl. mokinių akademinis atsiskaitymas - 116 kl.