Muzikinio ugdymo gabių mokinių modulio atsiskaitymas - D. salė

Mokytojos E. Švelnytės mokinių koncertas - Kamerinė salė -116