Chorinio dain. fortepijono dalyko 7 kl. mokinių baigiamojo egzamino perklausa - D.salė

Mokytojos J. Stumbrienės mokinių koncertas „Vaikystės pasaka“ - Lopšelis-darželis „Šnekutis“