Mokytojo A. Pupkevičiaus mokinių klasės koncertas - 116 kl.

Projektas “Vadovavimas chorui“, kviestinis svečias LRT vaikų choro vadovė R. Maleckaitė - choro stud., D. salė