Solfedžio baigiamasis egzaminas žodžiu (papildomas) - 210 kl.

Solinio ir ansamblinio dainavimo klasės mokinių koncertas „Baltoji pasaka“ - D. salė