Fortepijono 2-3 kl. mokinių „Etiudų šventė“ - D. salė

Solfedžio baigiamasis egzaminas žodžiu - 210 kl.