Solfedžio metodinės grupės konkursas „Ritmas ir melodija“ - 208, 209, 309 kl.

Fortepijono VI kl. mokinių atsiskaitymas - D. salė