chorinio dainavimo I klasės mokinių koncertas „Padainuosime dainelę“ - L/d. „Mažylis\"

Solfedžio baigiamasis egzaminas žodžiu (papildomas) - 210 kl.